Liên hệ: 02437738961 / 0903421769

COMBO ĐÀ NẴNG

𝟭, 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗺 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹 𝟯*
3N2Đ: #1610k/người
4N3Đ: #1860k/người

𝟮, 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗕𝗮𝘆 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹 𝟱*
3N2Đ: #1985k/người
4N3Đ: #2610k/người
(Thời gian đặt booking: đến hết 31/5)

𝟯, 𝗠𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆 𝟱*
3N2Đ: #2010k/người
4N3Đ: #2460k/người

𝑈̛𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜𝑎̀𝑛 < 10𝑝𝑎𝑥, đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝐺𝑖𝑎́ 𝑞𝑢𝑎́ ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒́!

Giá bao gồm:
👉Vé khư hồi VJ (trong tháng 6)
👉2 hoặc 3 đêm khách sạn
👉Buffet sáng

Chi tiết liên hệ Viet Unique: ☎ 0903421769 

COMBO ĐÀ NẴNG COMBO ĐÀ NẴNG
1,610,000
Đặt tour
vietunique.vn

COMBO ĐÀ NẴNG

𝟭, 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗺 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹 𝟯*
3N2Đ: #1610k/người
4N3Đ: #1860k/người

𝟮, 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗕𝗮𝘆 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹 𝟱*
3N2Đ: #1985k/người
4N3Đ: #2610k/người
(Thời gian đặt booking: đến hết 31/5)

𝟯, 𝗠𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆 𝟱*
3N2Đ: #2010k/người
4N3Đ: #2460k/người

𝑈̛𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜𝑎̀𝑛 < 10𝑝𝑎𝑥, đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝐺𝑖𝑎́ 𝑞𝑢𝑎́ ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒́!

Giá bao gồm:
👉Vé khư hồi VJ (trong tháng 6)
👉2 hoặc 3 đêm khách sạn
👉Buffet sáng

Chi tiết liên hệ Viet Unique: ☎ 0903421769 

Combo Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Vé máy bay + Khách sạn + Ăn sáng

3,147,000

Combo 3 Ngày 1 Đêm hoặc 2 Ngày 1 Đêm

Xe + Khách sạn + Ăn sáng

800,000

Combo 4 Ngày 3 Đêm hoặc 3 Ngày 2 Đêm

Vé máy bay + khách sạn + ăn sáng

1,710,000

Combo 2 Ngày 1 Đêm

Xe + khách sạn + ăn sáng

850,000

Combo 3 Ngày 2 Đêm hoặc 2 Ngày 1 Đêm

Xe + khách sạn + ăn sáng

775,000

COMBO MỘC CHÂU 3N2Đ & 2N1Đ

939,000

Combo 4 Ngày 3 Đêm hoặc 3 Ngày 2 Đêm

Vé máy bay + khách sạn + ăn sáng

1,899,000
Thắc mắc cần hỗ trợ?