Liên hệ: 02437738961 / 0903421769

COMBO QUY NHƠN

COMBO QUY NHƠN
1,710,000
Đặt tour

𝟭, 𝗟𝗮𝗸𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘄 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 𝟯*
🌼Combo 3n2d: #1710k/người
🌼Combo 4n3d: #1975k/người

𝟮, 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗿𝘁 𝟰*
🌼Combo 3n2d: #2180k/người
🌼Combo 4n3d: #2680k/người

𝟯, 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗿𝘁 𝟱*
🌼Combo 3n2d: #3030k/người
🌼Combo 4n3d: #4830k/người

𝟰, 𝗔𝗻𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀 𝟱*
🌼Combo 3n2d: #6090k/người
🌼Combo 4n3d: #10Tr950k/người

𝗖𝗼𝗺𝗯𝗼 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺:
✅Vé khứ hồi VJ
✅Ở 2 hoặc 3 đêm khách sạn/Resort/Villas
✅Buffet sáng
✅Các tiện ích khác của khách sạn

❌𝗟𝘂̛𝘂 𝘆́: 𝗚𝗶𝗮́ 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗼 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝘂̀𝘆 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟲.

vietunique.vn

COMBO QUY NHƠN

𝟭, 𝗟𝗮𝗸𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘄 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 𝟯*
🌼Combo 3n2d: #1710k/người
🌼Combo 4n3d: #1975k/người

𝟮, 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗿𝘁 𝟰*
🌼Combo 3n2d: #2180k/người
🌼Combo 4n3d: #2680k/người

𝟯, 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗿𝘁 𝟱*
🌼Combo 3n2d: #3030k/người
🌼Combo 4n3d: #4830k/người

𝟰, 𝗔𝗻𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀 𝟱*
🌼Combo 3n2d: #6090k/người
🌼Combo 4n3d: #10Tr950k/người

𝗖𝗼𝗺𝗯𝗼 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺:
✅Vé khứ hồi VJ
✅Ở 2 hoặc 3 đêm khách sạn/Resort/Villas
✅Buffet sáng
✅Các tiện ích khác của khách sạn

❌𝗟𝘂̛𝘂 𝘆́: 𝗚𝗶𝗮́ 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗼 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝘂̀𝘆 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟲.

Combo Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Vé máy bay + Khách sạn + Ăn sáng

3,147,000

Combo 3 Ngày 1 Đêm hoặc 2 Ngày 1 Đêm

Xe + Khách sạn + Ăn sáng

800,000

Combo 4 Ngày 3 Đêm hoặc 3 Ngày 2 Đêm

Vé máy bay + khách sạn + ăn sáng

1,610,000

Combo 2 Ngày 1 Đêm

Xe + khách sạn + ăn sáng

850,000

Combo 3 Ngày 2 Đêm hoặc 2 Ngày 1 Đêm

Xe + khách sạn + ăn sáng

775,000

COMBO MỘC CHÂU 3N2Đ & 2N1Đ

939,000

Combo 4 Ngày 3 Đêm hoặc 3 Ngày 2 Đêm

Vé máy bay + khách sạn + ăn sáng

1,899,000
Thắc mắc cần hỗ trợ?