Liên hệ: 02437738961 / 0903421769

Tour biển mùa hè

Thời gian: 2 ngày 1 đêm, xe du lịch đời mới. Số lượng : Khoảng 14-22 người lớn

1,950,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

1,370,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

 

2,310,000

Thời gian: 3 ngày 4 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn. 

2,620,000

Thời gian: 3 ngày 2 đêm, xe du lịch đời mới. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

2,430,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

1,330,000

Khởi hành theo yêu cầu của đoàn. Xe du lịch đời mới

1,280,000

Khởi hành theo yêu cầu của đoàn

2,550,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm, khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

1,490,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm.  Khởi hành theo cầu của đoàn

1,840,000

Thời gian: 3 ngày 2 đêm, xe du lịch đời mới, khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

2,750,000

Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

1,330,000

Thời gian: 3 ngày 2 đêm, xe du lịch đời mới

2,150,000
Thắc mắc cần hỗ trợ?