Liên hệ: 02437738961 / 0903421769

Tour biển mùa hè

Thời gian: 2 ngày 1 đêm, khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

1,490,000

Khởi hành theo yêu cầu của đoàn

2,550,000

Thời gian: 3 ngày 2 đêm, xe du lịch đời mới, khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

2,750,000

Thời gian: 3 ngày 2 đêm, xe du lịch đời mới

2,150,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

1,370,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

 

2,310,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

1,330,000

Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

1,330,000

Thời gian: 3 ngày 2 đêm, xe du lịch đời mới. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

2,430,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm, xe du lịch đời mới. Số lượng : Khoảng 14-22 người lớn

1,950,000

Thời gian: 2 ngày 1 đêm.  Khởi hành theo cầu của đoàn

1,840,000

Khởi hành theo yêu cầu của đoàn. Xe du lịch đời mới

1,280,000

Thời gian: 3 ngày 4 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn. 

2,620,000
Thắc mắc cần hỗ trợ?