Home » Tour trong nước» TOUR GHÉP HÀNG NGÀY, HÀNG TUẦN

TOUR GHÉP HÀNG NGÀY, HÀNG TUẦN

Thời lượng: 1 ngày
Mã:
Tour khởi hành Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, trong tháng 3, tháng 4
Giá: VND590.000
Thời lượng:
Mã:
Tour ghép, khởi hành hàng ngày
Giá: VND780.000
Thời lượng: 2 ngày 1 đêm
Mã:
Khởi hành: Thứ Bảy hàng tuần
Khách sạn: 3*
Giá: VND1.390.000
Thời lượng: 2 ngày 1 đêm
Mã:
Khởi hành: Thứ Bảy hàng tuần
Khách sạn: 3*
Giá: VND1.390.000
Thời lượng:
Mã:
Khởi hành: Thứ Bảy hàng tuần: 990.000đ / khách

Tăng cường khởi hành dịp lễ: 30/4 và 1/5
Giá: VND990.000
Thời lượng: 3 Ngày 2 đêm
Mã:
Khởi hành: thứ Sáu hàng tuần
Khởi hành tăng cường dịp lễ: 30/4
Giá: VND2.250.000
Thời lượng: 3 Ngày 2 đêm
Mã:
Khởi hành: thứ Sáu hàng tuần
Khởi hành tăng cường dịp lễ: 30/4
Giá: VND2.250.000
Thời lượng: 3 Ngày 2 đêm
Mã:
Khởi hành: thứ Sáu hàng tuần
Giá: VND2.190.000
Thời lượng: 2 ngày 1 đêm
Mã:
Khởi hành: Thứ Bảy hàng tuần
Tăng cường khởi hành dịp lễ: 30/4
Giá: VND1.490.000
Thời lượng: 2 ngày 1 đêm
Mã:
Khởi hành: Thứ Bảy hàng tuần
Tăng cường khởi hành dịp lễ: 30/4
Giá: VND1.490.000
Thời lượng: 2 ngày 1 đêm
Mã:
Khởi hành: Thứ Bảy hàng tuần
Tăng cường khởi hành dịp lễ: 30/4
Giá: VND1.560.000
Thời lượng: 2 ngày 1 đêm
Mã:
Khởi hành: Thứ Bảy hàng tuần
Tăng cường khởi hành dịp lễ: 30/4
Giá: VND1.560.000