Tour Miền Trung

4N3Đ, bay Vietnam Airlines

Ngày khởi hành: Thứ 5, thứ 7 hàng tuần (Tháng 3/2020)

4,490,000

Thời gian: 3 ngày 3 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

2,620,000

Khởi hành: 11,25/11;9/12;6/1;10,24/3. Thời gian 3N2Đ

3,990,000

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

6,900,000

Thời gian: 3 ngày 2 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

2,270,000

Thời gian: 5 ngày 4 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

4,890,000

Thời gian: 5 ngày 4 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

 

4,950,000

Thời gian: 4 ngày 3 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

3,610,000

Thời gian: 5 ngày 4 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn. 

4,800,000

Thời gian: 4 ngày 3 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

3,940,000

Thời gian: 4 ngày 3 đêm. Khởi hành thứ 5 – thứ 7 hàng tuần.

6,850,000

Chương trình: 4 ngày – 3 đêm

6,890,000

Thời gian: 4 ngày 3 đêm. Khởi hành theo yêu cầu của đoàn.

3,270,000

Thời gian: 3 ngày 4 đêm. Phương tiện: Máy bay + Ô tô

4,000,000
Thắc mắc cần hỗ trợ?