Home » VISA » Visa Châu Úc

Các câu hỏi thường gặp xin visa du lịch Úc

01/08/2021
Phỏng vấn Visa du lịch Úc sẽ diễn ra qua điện thoại. Đây là cuộc điện thoại vô cùng quan trọng, nó có tính quyết định xem bạn có được cấp Visa du lịch Úc hay không. Tuy không phải hồ sơ xin Visa du lịch Úc nào cũng phải trải qua phỏng vấn, song bạn vẫn nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước đề phòng trường hợp xảy ra. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến khi phỏng vấn Visa du lịch Úc. Lưu ý rằng đây chỉ là những câu hỏi thường gặp. Vì trong quá trình phỏng vấn, Viên chức Lãnh Sự sẽ hỏi trọng tâm hơn về những chi tiết mà họ còn thắc mắc trong hồ sơ mà đương đơn đã khai.
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1