Home » Tour trong nước» KICK OFF - TEAM BUILDING

KICK OFF - TEAM BUILDING

Thời lượng: 2 ngày 1 đêm
Mã:
Đoàn Riêng cho Học sinh & Phụ huynh, khởi hành từ Hà Nội.
Giá: VND1.670.000
Thời lượng: 2 ngày 1 đêm
Mã:
Đoàn Riêng cho Học sinh & Phụ huynh, khởi hành từ Hà Nội.
Giá: VND2.280.000
Thời lượng: 1 ngày
Mã:
Đoàn Riêng cho Học sinh & Phụ huynh, khởi hành từ Hà Nội
Giá: VND997.000
Thời lượng: 1 ngày
Mã:
Đoàn Riêng cho Học sinh & Phụ huynh, khởi hành từ Hà Nội
Giá: VND960.000